Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 5. 2018

bo

Bude polojasno až oblačno, v jižní polovině místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Přehrát/Zastavit Další

Datum a čas

Dnes je pátek, 25. 5. 2018, 18:39:03

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o poplatku za komunální odpad

Obec NEZDICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017

o poplatku za komunální odpad

 

Zastupitelstvo obce Nezdice schválilo dne 18. 12. 2017 usnesením č.j. 487/2017, bod č. 23 vydání podle §17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákona/, v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

Základní ustanovení

Vyhláška stanoví poplatek za odpad podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem, rozvržený na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadající na jednotlivé nemovitosti s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. Poplatek je příjem obce.

 

Čl. II

Poplatník a plátce

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, kde vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce tento poplatek rozúčtuje mezi jednotlivé poplatníky.

 

Čl. III

Správce poplatku

Správu poplatku vykonává obec Nezdice /dále jen správce poplatku/. Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu (zák. č. 280/2009 Sb.).

 

Čl. IV

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku za nemovitost činí:

Popelnice – 1x měsíčně – 12 svozů/rok (120 l, 110 l)

1000 Kč

Popelnice – 1x za 2 týdny – 26 svozů/rok (120 l, 110 l)

1800 Kč

Popelnice – kombinovaný svoz – 40 svozů/rok (120 l, 110 l)

2300 Kč

Popelnice – 1x za týden – 52 svozů/rok (120 l, 110 l)

2600 Kč

Popelnice – jednorázový svoz

200 Kč

 

Čl. V

Oznamovací povinnost

Poplatník – plátce poplatku, který je vlastníkem nemovitosti, je povinen správci poplatku ohlásit do 15 dnů vznik oznamovací povinnosti s těmito údaji: jméno či název, adresu či sídlo, případně další adresu pro doručování, počet nádob a frekvenci svozu dle nabídnutých variant v čl. 4 vyhlášky. Při změně oznamovací povinnosti se postupuje ve smyslu daňového řádu.

 

Čl. VI

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15. 2. kalendářního roku.

 

Čl. VII

Kontrolní činnost

Kontrolu dle zákona o dodržování vybírání poplatku provádí obec Nezdice.

 

Čl. VIII

Ustanovení společná a závěrečná

Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas, nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

 

Čl. IX

Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška obce Nezdice č. 2/2014, o poplatku za komunální odpad ze dne 18. 12. 2014.

 

Čl. X

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. 1. 2018.

 

 

 

 

…………………..                                                                ……………………………

JUDr. Jan Drda                                                                  Ing. Hana Bouchnerová

místostarosta                                                                                  starostka

 

 

 

Vyvěšeno: 18. 12. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Kateřina Hofmeisterová

Zpět