Hřbitov

Hřbitov

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Cena za pronájem hrobového místa na obecním hřbitově v Nezdicích 

Zastupitelstvo obce Nezdice na svém zasedání dne 18.12.2017 stanovilo cenu za pronájem hrobového místa na období 2018-2019.

Ceny za pronájem hrobového místa a je složena ze dvou částek – z ceny za nájem z pozemku a z ceny za služby spojené s užíváním hrobového místa (ta je fixní, bez ohledu na velikost hrobového místa).

Cena za nájem z pozemků pro veřejná pohřebiště je cena regulovaná a činí v obcích do 25.000 obyvatel max. 20,--Kč/m2 (Výměr MF č. 01/2013).  Zastupitelstvo obce Nezdice na svém zasedání dne 21. 12. 2015 stanovilo cenu za nájem hrobového místa (pozemku) na pohřebišti v Nezdicích na 3,--Kč/m2/rok.

Cena za služby zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, jako je údržba zeleně, letní a zimní údržba komunikací, hřbitovního zařízení, vodné, sečení a úklid trávy, veřejné osvětlení, likvidace odpadů, odemykání a zamykání hřbitova a vedení evidence. Zastupitelstvo obce Nezdice na svém zasedání dne 18.12.2017stanovilo cenu za služby spojené s nájmem hrobového místa na pohřebišti v Nezdicích ve výši 150,-Kč/hrobové místo/rok.

Na roky 2018 a 2019 částka činí 300 Kč/ 1 hrobové místo.

Platbu za služby spojené s nájmem hrobového místa na roky 2018,2019 můžete realizovat:

  • převodem na účet obce Nezdice: 27127351/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo hrobu 
  • v hotovosti na pokladně OÚ Nezdice ( PO 8.00 – 15.00 hod  17.00 – 20.00 hod).

 Lhůta splatnosti je do 30.9.2018

Náklady hřbitov období 2016, 2017

  2016 2017
materiál

1 624,00

319,00 Kč
vývoz kontejneru 11 552,92Kč 22 321,25 Kč
vodné 3 430,00Kč 1 114,00 Kč
benzin sekání trávy 1 462,00 Kč 236,00 Kč
oprava ohradní zdi    
poštovné 1 272,00 Kč  
celkem 19 340,92 Kč 23 990,25 Kč
počet hrob.míst 146 146
náklady 1 hrob.místo/1 rok 132,47 Kč 164,32 Kč

 

 

  

 

Zpracovala: K.Hofmeisterová

  

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK