Nezdice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na předchozí komunikaci a v souladu s ust. §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v platném znění, v příloze postupuje data z katastru nemovitostí aktualizovaná ke dni 1.2.2021 poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním týkající se katastrálních území v územní působnosti Vašeho úřadu. Jedná se o seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

Žádáme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento aktualizovaný seznam na úřední desce Vašeho úřadu společně s již dodanými informacemi pro veřejnost a výzvou, aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM. Žádáme Vás, aby byl seznam na úřední desce Vašeho úřadu vyvěšen po celou dobu běhu zákonné lhůty tedy do 31. 12. 2023.
ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníkůuvedených nemovitých věcí.
Závěrem upozorňujeme, že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámých vlastníků, jeho obdržené aktualizace Vám budeme průběžně poskytovat ke zveřejnění.

Přehled za obec Nezdice zde. (78.28 kB)

Informační brožura zde.  (887.8 kB)

Kontaktní údaje na pracovníky ÚZSVM ÚP Plzeň:
Mgr. Lukáš Boubín, vedoucí oddělení Hospodaření s majetkem státu v operativní evidenci
e-mail: lukas.boubin@uzsvm.cz
tel.: 377 169 424


Irena Kubečková, referent Hospodaření s majetkem státu v operativní evidenci
e-mail: irena.kubeckova@uzsvm.cz
tel.: 377 169 325

 

Datum sejmutí: 31. 12. 2023 Zodpovídá: - - správce