Nezdice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

VOLBY 2021 - platnost dokladů totožnosti

Chcete volit v říjnových volbách? Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu.

V souvislosti s přijetím zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, který nabyl účinnosti dne 2. srpna 2021, již není možné vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc pro uplatnění volebního práva.

Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Po ztrátě nebo odcizení občanského průkazu nepostačuje ve volební místnosti prokázat svou totožnost např.: zápisem o této skutečnosti od policejního orgánu, neboť takový dokument nemá status veřejné listiny. V takovém případě je možné svou totožnost prokázat platným cestovním pasem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Datum sejmutí: 10. 10. 2021 Zodpovídá: - - správce