Nezdice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Obecní úřad Nezdice

O Z N Á M E N Í

 

STAROSTKA OBCE NEZDICE

 

Ing. Hana Bouchnerová

 

 

v souladu s § 14c odst. 1 písm. e) ve spojení s § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

j m e n u j i

 

paní Kateřinu Hofmeisterovou, trvale bytem Červené Poříčí č.p.78,

 

zapisovatelkou okrskové volební komise

 

 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021.

 

 

V Nezdicích dne 16.8.2021

 

 

 

                                               

 

                                                                                       Ing. Hana  Bouchnerová      

                                                                                        starostka obce Nezdice

 

Datum sejmutí: 10. 10. 2021 Zodpovídá: - - správce