Nezdice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

 

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Dne 13.9.2021

 

V souladu s § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m

 

první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 1 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021.  První zasedání se uskuteční ve středu 15.9. 2021 v 19:00 hodin v budově OÚ Nezdice, Nezdice č.p. 46.

 

 

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

                                                               

 

                                                                                                                                                                                                        

     Ing. Hana Bouchnerová

                                                                                                 starostka obce Nezdice

 

Všem členům okrskové volební komise v obci Nezdice.

 

Vyvěšeno na úřední desce: 13.9.2021

Datum sejmutí: 10. 10. 2021 Zodpovídá: - - správce