Nezdice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení 

                                                                                                                             

 

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyrozumívám

členy okrskové volební komise, jejichž účast je povinná, že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat v pátek 1. října 2021, v 9:00 hodin ve velkém sále KKC Přeštice, Masarykovo náměstí 311, Přeštice.

Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Tento nárok na vyšší odměnu nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

 

                                                                                                 Ing. Hana Bouchnerová

                                                                                                 starostka obce Nezdice

 

Rozdělovník:

Předseda, místopředseda, zapisovatel okrskové volební komise v obci Nezdice.

Datum sejmutí: 10. 10. 2021 Zodpovídá: - - správce