Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svátky a výročí

Dnes je 25.7.2024

Svátek má Jakub

Zítra má svátek Anna

obrázek

Obsah

Informace k odpadním vodám v roce 2022

Typ: ostatní
obrázek Nemovitost, která není napojena na kanalizaci odpadní vody kumuluje v jímce na vyvážení, musí každoročně do 31.12. doložit na OÚ doklad o likvidaci odpadních vod oprávněnou osobou v množství vody odpovídající roční produkci odpadních vod dle počtu obyvatel trvale užívající nemovitost v objemu minim

Informace k odpadním vodám v roce 2022:

1. Od 1.1.2022 začala obec Nezdice sama zajišťovat provoz kanalizace pro veřejnou potřebu.

2. Smlouvu o odvádění odpadních vod uzavírají vlastníci všech nemovitostí, kde jsou produkovány a odváděny do smíšené kanalizace předčištěné odpadní vody z domácnosti pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV), nebo tříkomorových septiků s dočištěním (biologický nebo zemní pískový filtr).

3. Nejzazší termín uzavření smlouvy je 29.7. 2022. Děkujeme. Smlouvy jsou ke stažení na stránkách obce, anebo ji spolu vyplníme na OÚ.

4. Cena stočného pro rok 2022 je 15 Kč/m3. Výši stočného schválilo zastupitelstvo obce dne 13.12. 2021. Stočné bude fakturováno obcí Nezdice 1 x za rok dle objemu odpadních vod (viz. bod.6).

5. Obec nemůže stanovit výši stočného vyšší, než jsou její prokazatelné náklady na provoz kanalizace.

6. Objem vypuštěných odpadních vod stanovilo zastupitelstvo obce dne 28.3.2022 na základě směrných čísel roční potřeby vody dle vyhlášky MZe č. 428/2001 příloha 12. takto:

35 m3 / 1 osoba / 1 rok- obývaná nemovitost, záleží na tom, kde má osoba své bydliště (tj. kde se trvale zdržuje), pozor nezaměňovat s trvalým pobytem!

17 m3 / 1 osoba / 1 rok- obývaná nemovitost, která je napojena na kanalizaci přes předčisticí zařízení pouze částečně (např. kuchyň a koupelna do kanalizace a WC je svedeno do jímky nebo suché WC).

17 m3 / 1 nemovitost / 1 rok- rekreační nemovitost

     Majitel nemovitosti je povinen nahlásit počet osob bydlících v nemovitosti.

 

7. Nemovitost, která není napojena na kanalizaci:

  1. odpadní vody kumuluje v jímce na vyvážení, musí každoročně do 31.12. doložit na OÚ doklad o likvidaci odpadních vod oprávněnou osobou v množství vody odpovídající roční produkci odpadních vod dle počtu obyvatel trvale užívající nemovitost v objemu minimálně 10 m3 / osoba / rok.
  2. odpadní vody odvádí do septiku s dočištěním nebo DČOV s vypouštěním do vodního toku nebo do zásaku nebo rozstřikem na vlastním pozemku, předloží vydané rozhodnutí vodoprávního úřadu k povolení k nakládání s odpadními vodami, na základě, kterého bude obci předkládat doklady z tohoto rozhodnutí vyplývající.

 

8. Na koho se obrátit, když potřebuji vyvézt septik, jímku?

ČEVAK a.s., pobočka Přeštice, Nepomucká 1140, 334 01 Přeštice - auto je na 8 m3. Vývoz je třeba objednat tak 4 dny dopředu, (záleží, jak je řidič vytížen vývozem kalu na čistírnách) na tel. č. 602 468 663 u pana Štycha (přímo řidič auta). Při provádění vývozu, dá řidič objednavateli podepsat vyplněný zakázkový list (tam jsou vyčísleny všechny náklady) a na základě ZL mu přijde faktura.

ASAVET a.s., Biřkov č.p. 49, 334 01 Přeštice - auto je na 15 m3. Ideální je domluva vývozu více domácností najednou a využití objemu cisterny. Náklady na vývoz si domácnosti mezi s sebou rozpočítají.  Objednání vývozu odpadních vod je možné na tel. čísle 607 620 220. Zároveň nahlaste fakturační údaje potřebné pro vystavení faktury. ASAVET upřednostňuje zasílání faktur emailem nebo po řidiči fekálního vozu. Při zaslání faktury Českou poštou je účtován poplatek 50 Kč + DPH.

 

9. Je zakázáno vypouštět odpadní vody přímo do kanalizace bez předčištění. Taktéž je zakázáno přečerpávání odpadních vod z jímek do kanalizace.

 

obrázek

 


Vytvořeno: 27. 6. 2022
Poslední aktualizace: 27. 6. 2022 17:03
Autor: - - správce