Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

ČEZ - plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svátky a výročí

Dnes je 25.7.2024

Svátek má Jakub

Zítra má svátek Anna

obrázek

Obsah

Počet hrobových míst tak vzrostl na 148. 

Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného z pozemku a z ceny služeb s nájmem spojených. Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání 11.12. 2023 schválilo nový ceník.

Cena za nájem z pozemku / hrobového místa

Tato cena je regulovaná Výměrem Ministerstva financí ČR č.19/2021 ze dne 3. prosince 2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Maximální nájemné z pozemků pro hrobová místa v obcích do 25 000 obyvatel činí 24 Kč/m2/rok. Cena za nájem pozemků pro hrobová místa stanovená zastupitelstvem obce Nezdice: 10 Kč/ 1 m2/ 1rok. V tomto roce končí nájemní smlouva těmto hrobům:      

10, 11, 19, 32, 54, 75, 87, 89, 141

Nové smlouvy Vám budou zaslány poštou nebo emailem k odsouhlasení a k podpisu. Nájemné se hradí na 10 let. Výše nájemného bude uvedena v nové smlouvě.

Cena služeb spojených s nájmem hrobového místa  

Cena služeb zahrnuje část nákladů na služby, které jsou dle zákona č.  256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění, nutné k zajištění řádného běžného provozu hřbitova (zejména likvidace odpadů, vodné, úklid spadaného listí, údržba a sečení zelených ploch, opravy a údržba hřbitova, provoz správy pohřebiště a vedení evidence). Cena služeb za 1 hrobového místa se stanoví jako podíl celkových výdajů za rok a počet hrobových míst. Cena za služby spojených s nájmem hrobového místa na následující dva roky byla stanovená zastupitelstvem obce Nezdice: 400 Kč/ 1 hrob/ 2 roky.

Výdaje za předešlá dvě období jsou uvedeny přehledně v následující tabulce.

obrázek

Platbu nájem nebo za služby spojené s nájmem hrobového místa na roky 2024, 2025 můžete realizovat: v hotovosti na pokladně OÚ Nezdice

převodem na účet obce Nezdice: 27127351/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo hrobu 

Lhůta splatnosti je do pondělí 30.9. 2024.

qr kod